Wiedza, edukacja i język – podstawy społeczeństwa

Wiedza, edukacja i język – podstawy społeczeństwa

Człowiek do nieustannego rozwoju potrzebuje trzech istotnych czynników: wiedzy, edukacji i języka.
Wiedza towarzyszy nam od najmłodszych lat. Początkowo po prostu uczymy się świata, funkcjonowania w domu, później w przedszkolu, szkołach, na studiach, wreszcie – w pracy. Wiedza jest kluczem do poznawania otaczającej rzeczywistości, dzięki niej rozumiemy zachodzące procesy i możemy współuczestniczyć w społeczeństwie. Później dołącza edukacja, która zaczyna nam towarzyszyć wraz z rozpoczęciem szkolnictwa. Edukacja pozwala wybrać kierunek, jakim chcemy się dalej kierować w życiu. Dzięki niej nabieramy ogłady, zaczynamy interesować się konkretnymi dziedzinami nauki, decydujemy, jaka będzie nam towarzyszyć w późniejszym życiu. Edukacja jest podstawą odpowiedniego funkcjonowania społeczeństwa – oczytani, mający większą samoświadomość obywatele mogą później wpływać na losy państwa.
Język także towarzyszy człowiekowi  od pierwszych dni. Dzięki niemu możemy porozumiewać się z innymi, ale także przekraczać bariery np. podczas nauki obcego języka – początkowo czujemy skrępowanie, lecz po jakimś czasie bez problemu możemy poruszać się po innych państwach i posługiwać obowiązującym tam językiem. Język ułatwia funkcjonowanie „obywatelom świata” – dziś nie wystarcza już tylko znajomość języka rodzimego i angielskiego, im więcej języków znamy, tym większą wartość na rynku pracy sobą reprezentujemy. Warto zachęcać do nauki szczególnie najmłodsze pokolenie, ponieważ to ono będzie pracować w przyszłości – jeśli zapewnimy im jak najlepszy start, będziemy mieć pewność, że będą potrafili się utrzymać, żyć godnie i zachowają ciekawość świata.
Wiedza, edukacja i język – te trzy elementy towarzyszą człowiekowi codziennie, dlatego tak ważne jest to, by stale je pielęgnować i nie zaniedbywać.

Comments are closed.