Twórczość dziecka

Twórczość dziecka

Bardzo ważny w szkole jest wszechstronny rozwój ucznia, istotna nie  tylko jest matematyka czy język polski, ale również edukacja artystyczna. Wiedza jest ważna, praktyka również. Ogromne znaczenie ma ekspresja osobista i własna twórczość. Niestety coraz mniej czasu poświęca się tym lekcjom, ilościowo są one sporo okrojone. Uczniowie biorąc udział w tych zajęciach, rozwijają swoje umiejętności, kształtują zainteresowania, uczą się estetyki. Już najmłodsi są zachęcani do udziału w konkursach plastycznych, do udziału w zajęciach z rękodzieła, uczą się bowiem podstawowych czynności jak np. wycinanie. Zdolności manualne są bardzo potrzebne w wielu aspektach życia, nie tylko w szkole. Nauczyciele powinni przekazywać fachową wiedzę merytoryczną, a także zarażać entuzjazmem do konkretnych technik i form pracy. Dlatego nauczyciel oprócz teorii powinien przede wszystkim kłaść nacisk na praktykę, zachęcić do tworzenia, do poszukiwania w sobie pokładów twórczości. Dobrze jest, gdy sam nauczyciel posiada zdolności plastyczne i tworzy z uczniami, może bowiem pokazać o co chodzi w danej technice. Istnieje wiele inspirujących technik plastycznych pozwalających uzyskanie wspaniałych prac. Przykładem jest technika decupage, która w łatwy sposób pozwala uzyskać piękne przedmioty z starych rekwizytów. Wystarczy trochę wprawy, staranność i estetyczne podejście. Język jakim posługuje się plastyk powinien być prosty i zrozumiały, ważne jest obrazowe ukazanie uczniom kolejnych kroków, jakie należy wykonać stosując daną technikę. Inspirującą i rozwijającą wyobraźnie jest orgiami przestrzenne zwane też modułowym. Wykonując odpowiednie zagięcia papieru, postępując zgodnie z instrukcją, można osiągnąć niesamowite efekty. Technika ta oprócz twórczości wymaga cierpliwości i samozaparcia.

Comments are closed.