Szkoła a rozwój kreatywności

Szkoła a rozwój kreatywności

Młody człowiek poszukuje na zajęciach artystycznych inspiracji. Zajęcia te obejmują plastykę a także zajęcia muzyczne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele osób odnajduje w nich swoje pasje i powołania. Edukacja artystyczna to nie tylko wiedza, twórczy język, ale przede wszystkim pasja tworzenia. Ważne są oczywiście podstawy wiedzy, jak w każdej dziedzinie, ale tu człowiek powinien rozwijać przede wszystkim twórczość i zainteresowania. Wiedza to przede wszystkim instrukcje, które są istotne przy tworzeniu prac określoną techniką plastyczną. Osoby posiadające zdolności plastyczne szybko radzą sobie z konkretnymi metodami, nie muszą kilkakrotnie powtarzać danych czynności, by je zapamiętać. Niektórzy uczniowie, mimo wielu prób , mają problemy z poznanymi technikami. Może to wynikać przede wszystkim z braku zainteresowania plastyka. Zajęcia te bardzo rozwijają człowieka. To nie tylko postęp w tego typu zdolnościach, ale również poszerzanie światopoglądu na pewne zapatrywania, rozwój wyobraźni. Tak właśnie kształtuje się młody, kreatywny człowiek z wieloma pomysłami. Później taka osoba może sprawdzić się np. w dziale marketingu, czy reklamy, przede wszystkim jest tutaj potrzebne twórcze myślenie. Osoby schematycznie postępujące nie będą się tu wcale realizowały, potrzeba bowiem mnóstwa pomysłów i wielkiej kreatywności, by np. zorganizować kampanię reklamową. Już w najmłodszych uczniach powinno się szczepić miłość do sztuki, zabierać na wystawy, pokazy. Dziecko, przesiąknięte kulturą ma szansę na wiele. Szkoła powinna stwarzać jak najwięcej okazji do udziału w apelach, teatrzykach, imprezach okolicznościowych. Uczniowie powinni brać  czynny udział w przygotowaniach, współdecydować o dekoracji.

Comments are closed.