Radca prawny

Radca prawny

Radca prawny jest członkiem samorządu radcowskiego. Zawodowo zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Nie może reprezentować on jednak osób w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Pomoc prawna radcy prawnego ma za zadanie bronić i reprezentować interesy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych przed organem wymiaru sprawiedliwości. W szczególności doradztwo to polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami w roli pełnomocnika. Radcy mogą również prowadzić sprawy administracyjne, pracownicze, gospodarcze, cywilne a także rodzinne. Z usług radcy prawnego szczególnie warto jest skorzystać w sprawach gospodarczych oraz w momentach występowania do Sądu Najwyższego lub do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bądź w momencie wnoszenia skargi konstytucyjnej.

Radca prawny wykonuje swoje obowiązki w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego, a także na etacie u jakiegoś innego przedsiębiorcy.

Radca prawny jest świetnym wyborem dla osób, którym zależy na tym by mieć prawnika na „wyłączność”. Osoba ta także pełni rolę osoby, do której można się udać po uzyskanie drobnej pomocy czy porady prawnej. Jeśli brak wiedzy i doświadczenia odnośnie przepisów prawa stanowi przeszkodę w rozwiązaniu, warto wówczas skorzystać z usług radcy prawnego.

Istnieją sytuacje, gdzie nieskorzystanie z pomocy radcy prawnego niesie ze sobą ogromne koszty, np. z powodu przeminięcia terminu na odwołanie. Polski system prawny jest troszkę skomplikowany, a bez fachowej wiedzy można nie zdawać sobie często sprawy z należących praw. Z pomocy radcy prawnego (lub adwokata) należy korzystać obowiązkowo m. in. gdy występuje się przed Sądem Najwyższym.

Comments are closed.