Proces wyboru

archProgramowanie jest to proces wyboru rozwiązań kształtujących przyszłość. Programowanie rozwoju przedsiębiorstwa można rozumieć jako proces informacyjny w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa, mający na celu bardziej obiektywne uzasadnienie decyzji planistycznych.

Wynikiem programowania jest program rozwoju przedsiębiorstwa opisujący cele, środki, warunki i przedsięwzięcia realizacyjne wybrane na podstawie przyjętych kryteriów i modeli informacyjnych (M. Juchniewicz, K. Pasternak 2000, s. 14). Zwykle programy obejmują tematykę szerszą niż plany, gdyż uwzględniają różne warianty celów i środków realizacji.

W zależności od warunków, w jakich działa dana firma, mogą być stosowane następujące zasady programowania:

  • zasada systematyczności,

  • zasada analizy sytuacji,

  • zasada wykonalności (A. Stabryła 2000, s. 268).

W działaniu programistycznym dokonuje się analizy różnych wariantów konsekwencji decyzji, które mogą być podjęte w planowaniu. Można więc powiedzieć, że jeśli w prognozowaniu przewidujemy relacje potrzeb i możliwości w najszerszym ujęciu tych zagadnień, to w programowaniu ma miejsce ich bilansowanie (w celu zabezpieczenia), podczas gdy w planowaniu odbywa się ich uruchomienie (w celu realizacji). Programowanie, uwzględniając warunki na zewnątrz przedsiębiorstwa jak i zmiany wewnętrzne, pozwala na efektywne funkcjonowanie firmy na bardzo wymagającym rynku.