Popyt

Popyt

Powyższe funkcje muzą być konsekwentni wypełniane przez firmę. Zwykle do wyżej wymienionych zadań powołana zostaje komórka marketingu lub pion marketingu. To tu skupiają się wszystkie procesy związane z planowaniem, wyznaczaniem celów marketingowych, zbieraniem informacji, wyborem strategii i koordynowaniem zarządzania marketingowego.

Zarządzanie marketingowe dotyczy szczególnie zadań związanych z rynkiem klientów. To klienci są głównym celem działań marketingowych, które dostarczają informacji na temat preferencji klientów, dokonują pomiaru wielkości potencjalnego rynku i opracowują takie towary, które odpowiadają potrzebom klientów i w ten sposób zaspokajają popyt.

Comments are closed.