Podstawowe rodzaje tłumaczeń

Podstawowe rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenie polega na przekładzie danego języka na język docelowy, zrozumiały dla odbiorców, do których kierujemy daną wypowiedź. Tłumaczenie niekiedy nazywamy też przekładem. Z tym, że ze względu na powszechne konotacje w potocznym rozumieniu przekład kojarzymy przede wszystkim z przekładem artystycznym, literackim, a nie z wiernym przetłumaczeniem danego tekstu naukowego czy użytkowego. Ze względu na formę tłumaczenia dzielimy na tłumaczenia ustne i pisemne. Ważny jest także kierunek tłumaczenia, czy przykładowo jest to tłumaczenie z języka obcego na rodzimy czy odwrotnie, czy też jest to tłumaczenie pomiędzy dwoma językami obcymi. Tłumaczenie pisemne jak sama nazwa wskazuje polega na przetłumaczeniu danego tekstu pisanego z danego języka na drugi. Aby kolokwialnie rzecz ujmując tłumaczenie takie wyszło zgrabnie i sensownie przy dokonywaniu przekładu należy wziąć pod uwagę szereg różnych aspektów. W pierwszej kolejności kwestie czysto techniczne, przykładowo różnice w alfabecie, w  zapisie poszczególnych znaków, funkcjonujące w danym języku idiomy itp. W dalszej kolejności należy uwzględnić kontekst danego tekstu. Inaczej będziemy podchodzić do tekstu naukowego, urzędowego, a jeszcze inaczej do literackiego. Należy także uwzględnić czas powstania tłumaczonego tekstu, czy jest to tekst współczesny czy historyczny.  Jeżeli chodzi o tłumaczenie ustne to wyróżniamy tu przede wszystkim tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenie symultaniczne. W przypadku tłumaczenia konsekutywnego tłumacz wysłuchuje całego tekstu mówcy, tworząc w międzyczasie odpowiednie notatki, po czym przetwarza treść wygłoszonego przemówienie w języku docelowym. Obecnie z uwagi na bardziej zaawansowane możliwości przekazu znacznie częściej mamy do czynienia z tłumaczeniem symultanicznym. Jest ono jednak uważne za znacznie trudniejsze. W tym wypadku tłumaczenie odbywa się bowiem praktycznie równolegle do przemówienia danego prelegenta, posługującego się językiem obcym.

Comments are closed.