Organizacja

Organizacja

Wszystkie organizacje, bez względu na wielkość, świadomie lub nie, angażują się w działalność marketingową. Wiedzą bowiem, że nie tyle produkcja czy sprzedaż jest ważna, lecz poznanie potrzeb i życzeń konsumenta, a dopiero potem wyprodukowanie odpowiednich wyrobów. W warunkach ostrej konkurencji producentom coraz trudniej jest rozpoznać różnorodne potrzeby nabywców. Nie wystarcza już sama umiejętność sprzedaży w warunkach nasycenia rynku. Aby lepiej dostosować ofertę firmy, należy dobrze rozpoznać potrzeby odbiorców. Wzrost dochodów ludności, zwiększona podaż dóbr oraz krótsze cykle życia produktów doprowadzają do tego, że firmy muszą zacząć nie tylko dostosowywać swoje wyroby do wymogów klientów, ale i aktywnie oddziaływać na gusty konsumentów i uświadamiać im własne potrzeby. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywa organizacja wraz z całym działem marketingu.
Istnieje jednak istotna różnica między marketingiem prowadzonym w biegu, kiedy decyzje są podejmowane pod wpływem chwili, a ostrożnie przemyślanym i uporządkowanym prowadzeniem działań marketingowych. Takie podejście jest określane mianem procesu planowania marketingowego.

Comments are closed.