Modułowa prezentacja treści nauczania

Modułowa prezentacja treści nauczania

„Współczesna edukacja, a szczególnie metodyka nauczania to dziedzina poszukująca nowych rozwiązań w zakresie prezentacji wiedzy. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego dydaktyka zaadoptowała pojęcie modułu.

Wyraz moduł pojawił się już bardzo dawno. Najpierw w sztukach plastycznych, później w wielu innych dyscyplinach nauki. Na przestrzeni wieków był różnie rozumiany i rozmaicie interpretowany. W starożytnej architekturze greckiej moduł oznaczał średnicę lub promień krzywizny kolumny, mierzony u jej nasady. W średniowiecznym malarstwie i rzeźbie modułem mierzono wysokość głowy ludzkiej. Model służył malarzom i rzeźbiarzom do uchwycenia właściwych proporcji ludzkiego ciała w stosunku do jego pozostałych części. W teorii sprężystości moduł wyrażany jest stosunkiem ciśnienia do wywołanego przez nie odkształcenia. W matematyce termin moduł wyraża bezwzględną wartość liczby rzeczywistej. Występuje też w rachunku liczb zespolonych, rachunku logarytmicznym itp. W elektrotechnice i elektronice moduł jest identyfikowany z rozmaitymi podzespołami maszyn, urządzeń i aparatury. Wymiana podzespołu nazywanego modułem skraca wydatnie czas naprawy urządzenia, chociaż podraża jego koszty. W częściach maszyn moduł jest podstawowym parametrem koła zębatego i wyraża się stosunkiem podziałki „t” do liczby „m”. Tak pojmowany jest pojęciem abstrakcyjnym. Nie można go zobaczyć, nie można dotknąć.

Wyraz moduł pochodzi od łacińskiego moduluj, co oznacza dosłownie miarę. Miara tak była przez różne dziedziny wiedzy kojarzona z rozmaitymi parametrami. Dziś pojęcie to trafiło również do metodyki nauczania i dydaktyki. Moduły zostały powiązane z treściami nauczania. Treści nauczania są eksponowane z kolei ogólnie przez programy nauczania. Natomiast szczegółowo, przez opracowywane na ich podłożu podręczniki szkolne. Moduł to nie tylko miara, ale również związana z nią nowa koncepcja podziału treści nauczania, nadające się nawzajem przemieszczać, zamieniać, wymieniać lub eliminować podzespoły w postaci konwencjonalnych działów i rozdziałów programowych. Zatem nauczanie modułowe wyraża się w usystematyzowaniu konkretnych wartości charakteryzujących metodykę nauczania.

Źródło: Juszczak A., O module dydaktycznym – nieco inaczej. Szkoła Zawodowa” 1993 nr 6.”

Comments are closed.