Języki obce w szkole i na sudiach

Języki obce w szkole i na sudiach

Gimnazjaliści kończący szkołę mają dylemat – które liceum wybrać i jaki profil klasy będzie dla nich najodpowiedniejszy. Klasy humanistyczne kładą nacisk na język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. W klasach matematyczno – fizycznych rozszerzone jest nauczanie przedmiotów ścisłych. Zainteresowani medycyną lub farmacją wybierają profil biologiczno – chemiczny. Wielką popularnością cieszą się szkoły oferujące nauczanie języków obcych w poszerzonym zakresie, bo uczniowie i ich rodzice zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są języki obce dla dalszej edukacji.
Wiedza zdobyta w liceum jest podstawą do studiowania na określonych kierunkach uniwersytetu czy politechniki. Studia wyższe przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, ale również uczą metod dalszego, samodzielnego wzbogacania swojej wiedzy. Aby przyszli lekarze czy inżynierowie mogli korzystać z literatury fachowej i zdobyczy światowej nauki powinni znać języki obce w jak najlepszym stopniu. Nauczanie w liceum polega na kształceniu sprawności swobodnego komunikowania się w obcym języku w oparciu o znajomość gramatyki i odpowiedniego zasobu słownictwa. A na studiach wiedza ta jest poszerzana o specjalistyczną terminologię i doskonalenie biegłości językowej.
Rozległa wiedza w jakiejś dziedzinie oraz opanowane w wysokim stopniu języki obce – to podstawa do uzyskania atrakcyjnej pracy w wymarzonym zawodzie zarówno w kraju, jak też na rynkach zagranicznych, bo polscy specjaliści są bardzo cenieni w państwach Unii Europejskiej.

Comments are closed.