Jaka jest rola funkcji społecznych?

Jaka jest rola funkcji społecznych?

Funkcje społeczne stanowią element funkcjonowania systemu społecznego. W założeniu mają one sprawić funkcjonowanie tego systemu, co z kolei powinno przełożyć się na sprawne funkcjonowanie całego społeczeństwa. Funkcje społeczne najczęściej odnosimy przede wszystkim do jednostki. Takie zawężenie problemu sprawia, że bardzo często patrzymy na niego jednotorowo, nie zauważając szeregu różnych aspektów, ponieważ funkcje społeczne odnoszą się również do grup osób czy organizacji.  Oczywiście musimy założyć, że wszystkie te składowe, a więc jednostki, grupy i organizacje przynależą do określonych grup społecznych. Bardzo często funkcje społeczne mylone są z roli społecznymi. Stąd wspomniane mylne odnoszenie ich tylko i wyłącznie do jednostek. Role społeczne to bowiem zbiór oczekiwań, jakie mamy stosunku do jednostki, w związku z zajmowaną przez nią pozycją społeczną. Z zajmowania tej pozycji wynikają bowiem dla jednostki określone prawa i obowiązki. Pomimo tych obostrzeń rola społeczna daje jednocześnie większy zakres wolności, poza wspomnianymi oczekiwaniami, uwzględnia ona bowiem indywidualność danej jednostki.  Funkcje społeczne mają przede wszystkim za zadanie usprawnić funkcjonowanie działania systemu społecznego. Dzięki nim ma on się stać bardziej użyteczny, a samo społeczeństwo ma stać się bardziej zintegrowane. Jest to możliwe z tym, że każda jednostka, grupa czy organizacja przyjmuje określone funkcje i zdaje sobie tez sprawę z tego, jak wzajemnie one na siebie wpływają.  Te funkcje, które z założenia mają pozytywnie pływać na całą społeczność nazywane są inaczej eufunkcjami. Z kolei te, które niszcząco wpływają na funkcjonowanie społeczeństwa, dezintegrują je i pozbawiają użyteczności nazywamy dysfunkcjami. Ponadto funkcje społeczne z uwagi na ich właściwości dzieli się także na funkcje jawne i ukryte.

Comments are closed.