Biznes, czyli bycie zajętym

Biznes, czyli bycie zajętym...

Słowo biznes kojarzy się nam bardzo profesjonalnie. Za biznesmena uważamy osobę, która ma świetnie prosperującą firmę, wielu pracowników, wysokie obroty i oczywiście dzięki temu także pozycję i prestiż. A przecież tu nie chodzi tylko o finanse. Bycie biznesmenem nie oznacza wcale bycia bardzo bogatym. Na czym więc polega biznesowa rzeczywistość? Aby lepiej ją zrozumieć warto sięgnąć do korzeni słowa. A drzemią one w angielskim słowie busy, który oznacza zajęty. W ten sposób dochodzimy do sedna sprawy, czyli podkreślenia, że biznesmen to każdy przedsiębiorca, który angażuje się w wykonywaną przez siebie pracę. Bez względu na to, jak dużą ma firmę, ile towarów i usług produkuje, zasługuje on na to miano. Zresztą ekonomia, jako nauka o dobrach, każe nam właśnie w taki sposób postrzegać każdego przedsiębiorcę. I co więcej, mówi nam ona również, jak ważne miejsce zajmuje tu zarządzanie. Aby finanse firmy były na odpowiednim poziomie, ekonomia każe nam zwracać uwagę na przygotowanie i predyspozycje kadry kierowniczej. Inaczej osiągnięcie konkretnego celu, jaki stawia przed sobą firma, będzie bardzo trudne, a wręcz nawet niemożliwe. Samo zaangażowanie nie wystarczy, aby zyski rosły. Tym wszystkim trzeba umieć odpowiednio zarządzać. Jeśli chcesz mieć własną firmę, pamiętaj, ze ekonomia i jej prawa nie mogą być Ci obce. To dzięki nim Twoje finanse z pewnością będą na zadowalającym Cię...
Własny biznes

Własny biznes

Każdy z nas chciałby mieć pewność, że podejmując się jakiejś pracy, będzie miał zapewnione godne warunki, także finansowe. Nie każdy jednak jest stworzony do tego, aby pracować dla kogoś. I wtedy rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę jest własny biznes. Oczywiście należy biznes ten otworzyć w kierunku, który dobrze znamy, który nas interesuje. Błędem jest prowadzenie działalności, na której realiach zupełnie się nie znamy. Czy finansowo nam się to opłaca? Postarajmy się porównać perspektywę pracy na podstawie umowy z innym przedsiębiorcą i pracy na własny rachunek. Największym problemem, z jakim musi zmierzyć się przedsiębiorca pracujący na własny rachunek jest wysoka składka ZUS, która przez dwa lata jest preferencyjna. Ale, czy jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, ile ze stawki brutto pracownik otrzyma od pracodawcy i ile pracodawca musi dokładać do pracownika, to czy ostatecznie na rękę pracownik otrzyma więcej, niż zarobiłby co miesiąc prowadząc własną firmę? I tu finanse wydają się przemawiać za otworzeniem własnej działalności. I nie jest to żadna wyższa ekonomia. Wystarczy wyliczyć, jakie składki odprowadzane są z pensji pracownika. Poza tym pensja ta jest stała, nie wliczając podwyżek, jeśli takie się zdarzają. Tymczasem przedsiębiorca, jeśli ma siły i możliwości, może kreować swój przychód w każdym miesiącu na innym, zadowalającym go poziomie. I to z pewnością jest plus własnej...
Kiedy nie zaciągać kredytu?

Kiedy nie zaciągać kredytu?...

Prowadzenie biznesu wymaga odpowiedniego finansowania. Niestety, często się zdarza, że mamy duże problemy ze sfinansowaniem wybranej inwestycji. Powodów może być wiele, ale zazwyczaj wszystko opiera się na tym że nie mamy środków na jej realizację. Zaciąganie kredytu często w ten sposób ratuje nasze finanse. Niemniej, pamiętajmy, że nie warto tego robić w następujących sytuacjach: 1. Jeśli nie przeanalizowaliśmy dokładnie, czy wspomniany kredyt pomoże nam w odniesieniu sukcesu finansowego. Jeśli zaciągamy zobowiązanie tylko dlatego, że „mamy nadzieję” iż ono coś zmieni – nie róbmy tego! 2. Jeśli dopiero rozpoczynamy działalność, a już zaciągnęliśmy trochę zobowiązań. W ten sposób, ryzykujemy że nasze finanse mogą całkowicie upaść jeszcze zanim rozkręcimy naszą działalność. 3. Jeśli zamierzamy z zaciągniętego kredytu finansować inwestycje, które nie są potrzebne do prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa. Po co bowiem niepotrzebnie się zadłużać? Wielokrotnie już ekonomia zemściła się za ten błąd… 4. Jeśli mamy środki, które pokryłyby nam kredytowaną inwestycję. Jeśli np mamy zaciągnięte jakieś zobowiązania, cześć inwestycji można pokryć ze środków własnych, zachowanych na rachunkach bankowych, lokatach, akcjach. W ten sposób, redukujemy koszty działalności gospodarczej i nie narażamy się na konieczność płacenia odsetek. 5. Kiedy zaciągany kredyt jest dostępny na bardzo wysokim...
Praca w gospodarce rynkowej.

Praca w gospodarce rynkowej....

Współczesna ekonomia wymusza na nas działania mające na celu zarabianie pieniędzy. Oczywiście nie jesteśmy zmuszeni dosłownie do zarabiania, jednak nasze finanse bardzo ucierpią, gdy nie dostosujemy się do mechanizmów rynkowych sterujących nowoczesną gospodarką rynkową. Każdy z nas powinien pracować i zarabiać pieniądze. Wykonywać pracę można będąc zatrudnionym w zakładzie pracy lub prowadząc własny biznes. Im więcej osób pracuje, tym większe są wpływy do budżetu z tytułu podatków, a także w naszych kieszeniach zostaje więcej pieniędzy, które mogą zostać przeznaczone na konsumpcję. To wszystko samo z siebie napędza gospodarkę, która się stale rozwija, co ma realny wpływ na nasze codzienne życie. Warto więc pracować wydajnie i starać się zarabiać dobre pieniądze. Trzeba mieć chęci i wiele...
Zasada harmonogramowania

Zasada harmonogramowania...

Zasada wykonalności, czyli realistycznej oceny planowanych przedsięwzięć. Niewątpliwie realizm planu można skutecznie ocenić zwykle dopiero po zakończeniu jego realizacji (ex post). W praktyce jednak postulat ten sprowadza się do konieczności stosowania odpowiednich metod prognozowania. Wykonalność związana jest również z oceną możliwości osiągnięcia wyznaczonych etapów planów w oznaczanych terminach. Szczególnie ważne jest, aby plany były wykonalne. Skutkiem nierealistycznego planowania jest zbyt wysoki koszt funkcjonowania instytucji, wynikający z nadmiernego zastosowania zasobów (przeinwestowanie, nadmierne zadłużenie, nadmierne zapasy), niska ekonomiczność działania, a czasem nieskuteczność. Zasada harmonogramowania czyli układania w logiczny ciąg wszystkich planowanych czynności. Nie da się tego zrobić bez przygotowania harmonogramu, który może występować w formie tabelarycznej. Harmonogram powinien zawierać wszystkie istotne zadania do momentu uruchomienia produkcji. Poszczególnym zadaniom należy przypisać zakładany czas realizacji oraz kolejność. Niektóre z zadań będą realizowane w układzie sekwencyjnym (jedno po drugim), inne –...
Zasada ścisłości

Zasada ścisłości

Zasada ścisłości, która określa wzajemne powiązania planów i sprowadza się do odpowiedniego formułowania planów podrzędnych w taki sposób, aby ich założenia były zgodne z założeniami planu nadrzędnego (strategicznego). Ponieważ rezultatem planowania jest system planów, jest więc konieczne, by zachodziła między nimi zgodność co do kierunków oraz sposobów. Brak spójności w systemie planów prowadzi do niekonsekwencji w działaniu instytucji, a także opóźnień wynikających z konieczności dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji...