Stres egzaminacyjny wpływa na wyniki ucznia

Stres egzaminacyjny wpływa na wyniki ucznia...

Stres jest sytuacją pojawiającą się w życiu każdego człowieka. Dyspozycja do przeżywania i ujawniania reakcji lękowych jest wrodzona. Uczucie lęku to przeżycie indywidualne, charakterystyczne dla stanu lub sytuacji, w jakiej znajduje się jednostka. Każdy człowiek może reagować w sytuacji stresu inaczej. Specyficzną formą reakcji lękowych u dzieci jest fobia szkolna, której źródłem może być sytuacja związana z wypełnianiem roli ucznia. Stres to nic innego jak wzmożony niepokój i strach odczuwane podczas przygotowań do egzaminu i w jego trakcie. Stres egzaminacyjny stał się obiektem zainteresowań wielu badaczy, głównie ze względu na jego wpływ na osiągnięcia ucznia na egzaminie. Na ogół z badań wynika, że uczniowie charakteryzujący się wysokim poziomem lęku egzaminacyjnego osiągają gorsze rezultaty w porównaniu z osobami o niskim poziomie stresu. Lęk i stres to negatywne emocje i stany wywołane poczuciem zagrożenia. Gdy jest silny, działa paraliżująco. Podobnie dzieje się z osobą ogarniętą stresem egzaminacyjnym. Stres egzaminacyjny jest niepokojem ucznia o jego sprawność psychiczną podczas egzaminu i o wynik, jaki uzyska. Uczniowie mają wówczas tendencje do samokrytycyzmu, a ich myśli w sposób niekontrolowany skupiają się na porównywaniu z innymi oraz na wątpliwościach co do własnych możliwości oraz strachu przed ewentualną porażką. Główne objawy stresu przedegzaminacyjnego to: • Ogólna nerwowość przed egzaminem, • Niemożność pozbycia się niepokoju, • Niepewność wyniku egzaminu, • Przewidywanie słabego wyniku, • Napięcie podczas egzaminu, • Zapominanie najprostszych wiadomości, • Przezywanie skutków spodziewanej porażki, • Nastrój paniki, • Silne bicie serca, • Zaburzenia żołądkowe. Stres egzaminacyjny wyraża się przede wszystkim lękiem o ocenę. Dlatego pojawiają się w dydaktyce koncepcje, które próbują ograniczyć „terror oceniania”. Postuluje się między innymi ograniczenie najbardziej stresujących działań do minimum. Praktycy polecają także metodę zaznajomienia uczniów z systemem oceniania. Uczniowie powinni znać wymagania programowe, mieć prawo do stawiania pytań w tej kwestii....