Chcesz zostać kimś? Postaw na edukację!

Chcesz zostać kimś? Postaw na edukację!...

Powszechnie wiadomo, że wiedza to władza. Wiedza ma oczywiście różne oblicza i możemy ją czerpać z rozmaitych źródeł, jednak najlepszą ścieżką do jej zdobycia jest edukacja. Jeśli zaś chcemy zawładnąć światem, podstawowa edukacja nie wystarczy. Należy przede wszystkim poznać języki obce. Dlaczego edukacja stawiająca na języki obce jest tak ważna? Po pierwsze i najważniejsze, pozwala nam odnaleźć się w każdym środowisku, wśród różnych ludzi. Możemy czerpać satysfakcję i radość zarówno ze spotkań z obcokrajowcami w Polsce, jak z wakacji i wyjazdów zagranicznych. Możemy podróżować i zwiedzać dalekie kraje, czując się bezpiecznie i komfortowo. Co więcej, języki obce, którymi władamy, wpływają na naszą pewność siebie. Im lepiej znamy język kraju, do którego podróżujemy, tym pewniej się w nim czujemy. Dodatkowa wiedza na jego temat, której zdobycie umożliwia nam edukacja, sprawi, że żadne obce miejsce, nie będzie dla nas obce. Wróćmy jednak do władzy, o którą zabiega każda ambitna jednostka. Wiedza ogólna umożliwia zdobycie i utrzymanie władzy, gdyż pozwala na dalekowzroczne myślenie, kojarzenie faktów i bazowanie na tym, co zdarzyło się kiedyś. Wiedza szczegółowa określa stopień naszej specjalizacji. Możemy właściwie władać firmą, tylko jeśli znamy się na ludziach i świecie oraz bardzo dokładnie znamy się na tym, czym zajmuje się nasza firma. A do tego potrzebne są zarówno wiedza ogólna, jak i wiedza szczegółowa. A języki obce? Wyobrażacie sobie prezesa dużego przedsiębiorstwa, który mówi tylko po polsku? Nie zna angielskiego, niemieckiego, czy włoskiego? Jak rozwijać skrzydła i piąć się po szczeblach kariery, nie potrafiąc porozumieć się z zagranicznym partnerem czy kontrahentem? Jak przedstawić prezentację przed liczną, wielokulturową grupą odbiorców? Języki obce są niezbędne, by osiągnąć w życiu wymarzone, wysokie stanowisko. Kiedy jesteśmy młodzi, edukacja wydaje nam się zbędna. Niektórym dopiero wiedza życiowa pokazuje, jak wielkie znaczenie ma właśnie edukacja. Nie warto...
Wykształcenie

Wykształcenie

W obecnych czasach ogromne znaczenie odgrywa wykształcenie. Młodzi ludzie odczuwają ogromną presję studiowania. Jeszcze kilkanaście lat temu wyższym wykształceniem legitymowało się niewielu ludzi. Niegdyś osoby z wyższym wykształceniem posiadały ogromny zasób wiedzy oraz umiejętności. Osoby te były pewne swojej wiedzy i w bardzo szybkim czasie znajdowały godną ich wykształcenia pracę na dobrych warunkach. Dzisiaj niestety studiować może prawie każdy. Oczywiście są pewne warunki, jak na przykład zdanie matury na odpowiednim poziomie. Młodzi ludzie decydują się na edukację w szkole wyższej z myślą o lepszej przyszłości oraz dobrych zarobkach. Kilkuletnia edukacja, która kończy się zdobyciem dyplomu ukończenia szkoły wyższej bardzo często nie pozwala na zdobycie satysfakcjonującej pracy. Dzieję się tak ponieważ pracodawcy kładą nacisk na umiejętności, których najczęściej taka osoba nie  posiada. Zdobyta wiedza to niejednokrotnie za mało. Absolwenci studiów wyższych posiadają szeroki zasób wiedzy, znają języki obce, są gotowi na zmiany i otwarci na odważne propozycje. Jednak to wszystko za mało. Jak zostało już wcześniej wspomniane, studiować w dzisiejszych czasach może prawie każdy, również i to ma wpływ na sytuację jaka panuje na rynku pracy. Magistrzy nie znajdują pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami ponieważ rynek jest już przesycony specjalistami w danej dziedzinie. Wymagania względem przyszłych pracowników są często bardzo wysokie. Pracodawcy bardzo często poszukują pracownika, który będzie idealny. Jego wiedza będzie wszechstronna, a umiejętności na najwyższym poziomie. Absolwent wyższej szkoły potrzebuje praktyki. Studia wyższe co prawda pozwalają na zdobywanie umiejętności praktycznych jednak jest to...
Wiedza

Wiedza

Wiedza jest to zbiór informacji, które pozwalają na zrozumienie otaczającego świata oraz podejmowanie decyzji. Wiedza to także możliwość nabywania umiejętności praktycznych. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwala na działanie praktyczne, bez którego prawidłowe funkcjonowanie jest wręcz niemożliwe. Wiedzę zdobywamy podczas procesu edukacji, czyli tak naprawdę od narodzin. Edukacja formalna, czyli szkolna pozwala nam na zdobywanie wiedzy w usystematyzowany sposób. Informacje (wiedza) przekazywane są w klarowny sposób, a proces ich zdobywania jest przyjemny i niewymagający większego wysiłku. Na początku edukacji najlepszym sposobem na zdobywanie wiedzy jest zabawa. Poprzez zabawę uczymy się podstawowych zagadnień życia codziennego. Dzięki zabawie nawiązujemy znajomości, uczymy się życia w grupie, pomagamy sobie wzajemnie, uczymy się kompromisu, a także uczymy się zachowań (zarówno tych prawidłowych jak i nieprawidłowych). Dalsze etapy edukacji wymagają większego zaangażowania. Proces edukacji wymaga tutaj wykorzystania wiedzy zdobytej we wcześniejszych latach. Edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, to także poznawanie kultury oraz zachowań. Podczas procesu edukacji zdobywamy wiedzę  z dziedzin nauki (na przykład matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii) oraz poznajemy języki obce. Znajomość języków obcych jest niebywale ważna w dzisiejszych czasach. Ich znajomość pozwala na poznawanie świata oraz poszerza możliwości (w bardzo szerokim znaczeniu). Z językami obcymi mamy do czynienia wszędzie. Coraz częściej znajomość co najmniej jednego języka obcego wymagana jest podczas rekrutacji zawodowej. Języki obce stały się bardzo ważnym elementem...
Znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych...

Nie ma chyba człowieka, który by nie chciał mówić wieloma językami. Dostępność wszelkich obcojęzycznych mediów, otwiera olbrzymie okno na świat i daje możliwość zdobycia sporej porcji wiedzy. Na drodze do tego stoi tylko jedna przeszkoda – brak znajomości języków obcych. Ogólnie w powszechnym systemie edukacji dumnie figurują języki obce. Przeważnie są to dwa języki, których nauka ciągnie się przez wszystkie szkoły, od podstawówki po studia. Niestety szkolne metody nauczania, nie sprzyjają prawdziwej nauce jakiegokolwiek języka obcego. Okazuje się, że można napisać testy na szóstkę i nic nie rozumieć z danego języka. Ani z tekstu pisanego, ani ze słuchu, o konwersacji już nawet nie wspominając Dlaczego tak się dzieje? Jest to wynik stosowania błędnych metod nauczania. Edukacja szkolna traktuje języki obce jako przedmiot do zaliczenia, a nie sposób na komunikację z obcokrajowcami. Jak przyznają sami poligloci, nauka języka powinna przebiegać w sposób intuicyjny, a jej głównym celem powinno być poznanie języka obcego w celach komunikacyjnych. Wiedza o skutecznych sposobach nauki języków obcych, nie jest żadną wiedzą tajemną. Jednak metod tych nie poznamy w żadnej szkole. Podstawą nauki jest obcowanie z językiem – słuchanie muzyki w danym języku, czytanie tekstów, oglądanie filmów itp. Najwięcej wysiłku w procesie poznawania języka kosztuje tylko jedna rzecz – nauka słówek. Jednak otaczając się językiem obcym, po pewnym czasie można zauważyć, że wiele słówek i zwrotów przyswajamy sobie automatycznie. Dlatego też najlepszą metodą nauki danego języka obcego, jest wyjazd do jego macierzystego kraju i dłuższy w nim pobyt. Żadna forma edukacji nie jest w stanie zastąpić żywego obcowanie z językiem obcym. Natomiast wiedza jaką można zdobyć znając kilka języków, jest nieporównywalnie większa od tej, do jakiej mamy dostęp znając tylko język...
Optymalna edukacja

Optymalna edukacja

Dla ludzi lubiących się uczyć, którzy są ciekawi świata i rządzących nim prawami, cały proces edukacyjny jest świetną przygodą pełną zagadek i niesamowitych odkryć. Niestety dla wszystkich tych, którzy woleliby poświęcić czas na cokolwiek innego oprócz nauki, edukacja jawi się jako męki, a sama szkoła jest niczym innym, jak miejscem tortur. Wszystko mogłoby wyglądać inaczej, gdyby system edukacji był skonstruowany w taki sposób, że uczniom pozwala się wybierać interesujące ich przedmioty i zagadnienia. Wtedy cały proces zdobywania wiedzy nie byłby przykrą koniecznością, a wręcz przyjemnością i zamiast wiecznej frustracji, powodował by satysfakcję z możliwości zdobywania wiedzy. Optymalna edukacja usprawniłaby cały system nauczania, a zdobywane w ten sposób wykształcenie miałoby mocny fundament merytoryczny, skupiający wszystkie ważne aspekty danego przedmiotu. Powierzchowność dzisiejszej wiedzy jest skutkiem rozproszenia uwagi uczniów na wiele, tak naprawdę zbędnych, przedmiotów. Uczeń wybierając języki obce, nie powinien być obciążany wiedzą z matematyki dotycząca rozwiązywania zadań ze wzorami skróconego mnożenia. Tak samo ktoś pasjonujący się matematyką, niekoniecznie musi wiedzieć co Kamil Cyprian Norwid miał na myśli pisząc swoje wiersze. Edukacja dostosowana do zdolności i zainteresowań danego ucznia mogłaby przynieść o wiele większe korzyści, zarówno dla samego ucznia, jak i całego społeczeństwa, niż edukacja rozproszona, dzięki której tak naprawdę nikt nic nie wie i niczego nie pamięta. W taki sposób zdobyta wiedza staje się bezwartościowa. Badania naukowe już dawno udowodniły, że ucząc się czegoś z ciekawością i pasją o wiele dużej zapamiętujemy zdobywane informacje. Jak wiadomo najlepiej pamiętamy wiedzę, którą musimy najczęściej stosować. Dlatego zamiast niepotrzebnie zaśmiecać sobie głowę zbędnymi informacjami, lepiej skupić się na bliskich nam zagadnieniach i stopniowo pogłębiać swoją wiedzę, żeby wzbogacać dziedzinę, w której jesteśmy...
Nauka przez całe życie

Nauka przez całe życie...

Człowiek od dnia narodzin jest kształtowany, najpierw przez rodziców, następnie środowisko aby ostatecznie wchodząc w wiek dorosły samemu decydować o sobie. Zdobyte wykształcenie określi jego pozycję na rynku pracy oraz wpłynie na pozycję jaką uzyska w otaczającej go rzeczywistości. Pierwszy okres zależy od rodziców, dziadków i innych osób zajmujących się niemowlakiem. Jest to okres, który przez zabawę edukuje, kształtuje psychikę, uczy pierwszych zachowań społecznych. Wsłuchując się w rodziców uczy się mowy. Uważa się, że jest to najlepszy moment do nauki języków obcych. W domach, w których używa się więcej niż jednego języka mowy, dziecko bezproblemowo włada nimi przemiennie. Następnym etapem jest edukacja przedszkolna i szkolna. Sukcesy lub porażki w nauce, nawiązanie prawidłowych relacji z rówieśnikami lub wykluczenie przez grupę mogą ostatecznie zachęcić lub zniechęcić do nauki. Brak indywidualnego podejścia do kreatywnego ucznia lub mniej zdolnego może zniechęcić do dalszej nauki, natomiast działania motywacyjne, pomoc w dziedzinach trudniejszych pomoże przezwyciężyć ograniczenia. Innego podejścia będzie wymagał mało pracowity ale uzdolniony uczeń, a innego pracowity młody człowiek, który potrzebuje więcej czasu na naukę. Jest to czas, który często pozwala ustalić predyspozycje lub wyjątkowe ukierunkowane uzdolnienia. Ukształtowany przez okres szkolny, nie zawsze ze sprecyzowanymi planami na przyszłość młody człowiek wybiera uczelnię. Bez względu na wybór w dobie szybkiego postępu technicznego i rozwoju nauki, bez dokształcania się nie można liczyć na atrakcyjne oferty pracy.  Wiedza uzupełniana na bieżąco, szlifowane języki obce to jedyny sposób aby nie znaleźć się poza nawiasem na rynku...