Dlaczego ważna jest efektywna nauka języków obcych?

Dlaczego ważna jest efektywna nauka języków obcych?...

Jak wszyscy wiemy, w dzisiejszych czasach doskonała znajomość języków obcych, jest nie tylko świetną przepustką do znalezienia wymarzonej pracy, czy też uzyskania awansu, ale jest wręcz konieczna do efektywnej komunikacji. Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, języki obce zaczęły odgrywać coraz większą rolę w życiu wszystkich obywateli naszego kraju. Zniesienie granic wewnątrz Unii sprawiło, że z jednej strony do Polski zaczęło przyjeżdżać coraz więcej obcokrajowców, a z drugiej Polacy coraz częściej zaczęli emigrować do innych krajów Unii Europejskiej, takich jak na przykład Anglia. Wszystko to zmusiło nasz system edukacji, aby we wszystkich szkołach został położony większy nacisk na gruntowne i efektywne nauczanie języków obcych. We wszystkich programach nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo oświaty została wprowadzona obowiązkowa nauka języka angielskiego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. To rozwiązanie sprawiło, że obecnie coraz więcej Polaków potrafi komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim. W tym miejscu należy jednak odnotować przykry fakt iż nie wszyscy nauczyciele uczący w szkołach publicznych posiadają odpowiednie umiejętności, aby nauczyć swoich uczniów płynnie mówić po angielsku. Bardzo często wynika to z tego, że belfrowie uważają, iż najważniejsza podczas nauki języka obcego jest wiedza z zakresu gramatyki i dokładana znajomość teoretycznych zasad rządzących językiem. Niestety takie myślenie nauczycieli sprzyja mniej efektywnej nauce, co wiąże się z tym, że uczeń w przyszłości nie będzie potrafił dobrze mówić po angielsku, mimo że uczył się tego języka przez wiele...
Nauczanie przez internet

Nauczanie przez internet...

Internet jest modny. W edukacji również zajmuje znaczące miejsce. W domach uczniowie coraz częściej wykonują zadania na komputerze, poszukują w sieci różnych informacji. W szkole coraz częściej uczniowie na lekcji pracują na komputerach, oprócz tradycyjnych sal komputerowych, znajdują się sale przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne i laptopy oraz dostęp do Internetu. Nauczyciele starają się, by nauczanie było wzbogacone filmami edukacyjnymi czy  prezentacjami multimedialnymi. W nauczaniu coraz większą rolę odgrywa Internet. Popularne staje się kształcenie online. Powstaje coraz więcej szkół bazujących na tym sposobie przekazywania wiedzy. Dla odbiorcy jest to wygodny sposób nauki. Wiedza jest dostępna za pomocą komputera, wszelkie pomoce dydaktyczne, informacje przesyłane są do ucznia. Edukacja na odległość staje się bardzo ciekawą perspektywą. E-learning to technika przekazywania wiedzy za pomocą wszelkich możliwych mediów elektronicznych, dotyczy to właśnie Internetu, przekazów satelitarnych, telewizji interaktywnej. Języki obce w tej formie edukacji również nie stanowią problemu. W taki sposób wiele osób uczy się języków, słownictwa, poprawnej wymowy. Może liczyć na pomoc ze strony nauczyciela danej placówki, w której rozpoczął proces kształcenia. Szkolenia e-learningowe są bardzo efektywnym sposobem kształcenia pracowników, podnoszone są ich kwalifikacje oraz kompetencje a zarazem oszczędza się czas i koszty np. dojazdu. Wiele osób chce rozwijać swoje pasje i zainteresowania a nie ma na to zbyt wiele czasu, dlatego taki sposób kształceni jest bardzo wygodny. Uczymy się, gdy mamy...
Edukacja na odleglość

Edukacja na odleglość

W procesie edukacji coraz bardziej popularne staje się nauczanie online, które umożliwia prawie każdemu kształcenie w wielu dziedzinach. Dzięki temu rozwiązaniu mamy bezpośredni dostęp do  różnego typu szkoleń, kursów, warsztatów, nawet studiów. Dzięki sieci jesteśmy w stanie uczyć się w domu, bez straty czasu na dojazdy i nie narażając się na dodatkowe koszty. Wiele osób dorosłych korzysta z tego typu wiedzy przekazywanej przez Internet. Dorośli, którzy są rodzicami, mają ograniczony czas, wiele obowiązków, kształcenie schodzi na dalszy plan. Nie każdego również stać na kolejne studia czy wieczne dojeżdżanie na uczelnie. Kształcenie online jest wygodnym rozwiązaniem dla młodzieży, pracujących dorosłych i osób starszych. Wiele uczelni obecnie oferuje taki tok kształcenia, gdzie tylko sesja egzaminacyjna ma formę zjazdów w siedzibie uczelni. Internet stanowi  wspaniałe źródło informacji, kształcenia i dzielenia się doświadczeniami. Wiedza jest tu w zasięgu ręki. Obecnie prawie wszyscy korzystają z zasobów Internetu.  Nauczyciele  tworzą  portale edukacyjne, gdzie wymieniają się własnymi doświadczeniami, prezentują swoje osiągnięcia, wzajemnie sobie doradzają. Języki obce również nauczane są za pomocą kursów internetowych. Sieć umożliwia nam ciągły kontakt z osobistym nauczycielem,  który udziela wskazówek, ocenia prace i nasze umiejętności. Oczywiście z Internetem wiążą się również wady. Musimy zachować ostrożność w przekazywaniu danych o nas samych, możemy bowiem natrafić na oszustów, którzy skrywają swoją...
Co nam daje w życiu znajomość języka obcego?

Co nam daje w życiu znajomość języka obcego?...

Znajomość języka obcego umożliwia nam łatwiejszą i sprawniejszą komunikację w innym kraju. Łatwiej nam zawsze porozumiewać się z innymi ludźmi, gdy znamy różnego rodzaju zwyczajowe sformułowania i posiadamy dostatecznie duży zasób słownictwa z innego języka rodem. Łatwiej też artykułować w sposób zrozumiały i komunikatywny nasze oczekiwania, pytania tudzież zapatrywania w sytuacji, gdy będąc za granicą znajdziemy się np.: w banku, w restauracji, w hotelu, motelu bądź hostelu, na lotnisku, na dworcu autobusowym, na stacji metra, na przystanku tramwajowym lub też trolejbusowym, na stacji kolejowej, w operze, w kinie, w teatrze, w urzędzie, w agencji pośrednictwa pracy, w różnego rodzaju punktach użyteczności publicznej, w pubie, na ulicy, w bibliotece, w antykwariacie bądź księgarni, w zacisznej kawiarni, w parku, w galerii handlowej, w sklepie spożywczym, w kiosku z gazetami czy też wreszcie w pracy – nie mówiąc już nawet o ewentualnej komunikacji z sublokatorami, którzy posługują się innymi językami. Wszędzie bowiem, gdzie komunikacja z ludźmi jest niezbędna, tam język obcy się przydaje. Wiedza językowa to innymi słowy cenna umiejętność. Powinniśmy zatem stawiać na nauczanie tego języka (w odniesieniu do siebie i nie tylko). Języki obce jak widać na powyższym przykładzie (opartym na dość szczegółowym wyliczeniu) przydają się bowiem w życiu bardzo mocno. Ponadto, znajomość języka obcego ułatwi nam znalezienie pracy w rodzimym kraju, a to z tego powodu, iż nie każdy posiada taką...
Efektywne uczenie

Efektywne uczenie

Żeby odnieść sukces w edukacji, należy zwrócić uwagę na bardzo wiele różnorodnych czynników. Uczenie bowiem to praca z żywym organizmem i dużo zależy od interakcji obu stron. W procesie edukacji często sama wiedza to jeden ze składników, jakie daje nam nauczanie. Dochodzą do tego różnego rodzaju umiejętności, które nabywane są w trakcie tego procesu. Jak to działa, można zauważyć, analizując, jak uczniowie uczą się języków. Stara szkoła mówiła, że języki obce są nabywane dokładnie tak samo jak cała reszta wiedzy. Czyli dominowała nauka pamięciowa i nacisk na radykalną poprawność gramatyczną. W efekcie taka wiedza stawała się bezużyteczna, bo uczniowie studiujący języki obce wychodzili z założenia, że będą mówić albo bezbłędnie, albo wcale. Zatem, jak można się domyślić, nauczanie tego typu nie przynosiło żadnych efektów. Współcześnie kładzie się nacisk na inne elementy. Sama sucha wiedza nie decyduje już o sukcesie. Ważniejsze jest wyposażenie ucznia w taki zestaw umiejętności, by potrafił poradzić sobie z różnymi nietypowymi sytuacjami. I właśnie do zachowania się w nietypowych czy skrajnych sytuacjach powinno przygotowywać nauczanie. Jak wiadomo, nie jest tak i wciąż nacisk kładziony jest na teorię, nie zaś na praktykę. Niemniej jednak chociażby przykład, jaki dają nam języki obce w edukacji, powinien uświadomić nam, że pewne rzeczy się zmieniły. Zatem nie wiedza teoretyczna, ale zdolność jej wykorzystania to wartość, jaką powinno oferować współczesne nauczanie, by było...